fbpx
Scroll naar boven
Offerte aanvragen
Delen

Waar moeten snijtekeningen aan voldoen?

Hoe kunnen we helpen?

Waar moeten snijtekeningen aan voldoen?

U bevindt zich op:

Specificaties voor STEP-bestanden

 • Eenheden in millimeters.
 • Nominale maten met symmetrische toleranties.
 • Een STEP-bestand alleen in mono-bestand, assembly worden nog niet 100% gegarandeerd.
 • AP203 en AP214 opmaak wordt ondersteund.
 • Bestandsnaam mag niet langer dan 40 karakters te zijn.
 • In het 3D-model mogen geen afschuiningen, schroefgaten of draadgaten, draai- of freesbewerkingen of verzonken gaten worden getekend. Deze kunnen niet worden gesneden.
 • Markeren is mogelijk door een 0.1mm diepe en 0.1mm brede lijn vanaf de bovenzijde in te tekenen. Tekst kan op deze manier ook worden gemarkeerd.
 • Gatdiameters van 50% of meer ten opzichte van de plaatdikte kunnen gesneden worden.
 • Bij stepfiles wordt kanten in de calculatie meeberekend, maakbaarheid wordt in offertestadium nog niet door de software gecontroleerd.
 • Soevereinen en tappen kunnen als extra bewerkingen worden aangevraagd. Additionele informatie kan doorgemaild worden via info@laserworx.nl o.v.v. het referentienummer.

Specificaties voor DXF-bestanden

 • Tekeningen op schaal 1:1 en in millimeters.
 • Een DXF-bestand mag alleen een vlak product bevatten.
 • Mono-tekeningen uploaden: één product per digitale tekening.
 • Bestandsnaam mag niet langer dan 40 karakters te zijn.
 • Bestandsnaam mag geen leestekens bevatten, alleen _ of – mogen worden gebruikt.
 • Minimale gatdiameter is standaard 0,5 x plaatdikte (0,5x20mm= Ø10 ).
 • Indien men een materiaal certificaat wenst, dit graag bij opmerking vermelden.
 • Tekeningen mogen geen dubbele contourlijnen bevatten.
 • Alle elementen in de tekening dienen op dezelfde Z-waarde te liggen.
 • Buitencontouren dienen gesloten te zijn.
 • Contouren mogen zichzelf en elkaar niet raken of doorsnijden.
 • Enkelvoudige snijlijnen worden NIET automatisch herkend. Deze dienen als sleuf getekend te worden van minimaal 0.3mm breed. Bij dikker materiaal is dit een risico in verband met dichtvloeien van het materiaal
 • Maximale plaatafmetingen 4000x2000mm. Producten maximaal 3980x1980mm.
 • Gatdiameters van 50% of meer ten opzichte van de plaatdikte kunnen gesneden worden.
 • Waar materiaal laserfolie of een dessin bevat, dient u rekening te houden dat de folie aan de bovenzijde van het getekende product zit.
 • Scherpe hoeken worden standaard iets afgerond. Radius hiervan is afhankelijk van de plaatdikte.
 • Tekeningen dienen vrij te zijn van tekst, maatlijnen, kaders, etc..
 • Standaard worden witte lijnen in layer 0 de snijcontouren en markeringen in CAD-kleur geel (2).

Wellicht ook interessant...