fbpx
Scroll naar boven
Offerte aanvragen
Delen

Waar moeten snijtekeningen aan voldoen?

Hoe kunnen we helpen?

U bevindt zich op:

Specificaties voor STEP-bestanden

 • Eenheden in millimeters.
 • Nominale maten met symmetrische toleranties.
 • Een STEP-bestand alleen in mono-bestand, assembly worden nog niet 100% gegarandeerd.
 • AP203 en AP214 opmaak wordt ondersteund.
 • Bestandsnaam mag niet langer dan 40 karakters te zijn.
 • In het 3D-model mogen geen afschuiningen, schroefgaten of draadgaten, draai- of freesbewerkingen of verzonken gaten worden getekend. Deze kunnen niet worden gesneden.
 • Markeren is mogelijk door een 0.1mm diepe en 0.1mm brede lijn vanaf de bovenzijde in te tekenen. Tekst kan op deze manier ook worden gemarkeerd.
 • Gatdiameters van 50% of meer ten opzichte van de plaatdikte kunnen gesneden worden.
 • Bij stepfiles wordt kanten in de calculatie meeberekend, maakbaarheid wordt in offertestadium nog niet door de software gecontroleerd.
 • Soevereinen en tappen kunnen als extra bewerkingen worden aangevraagd. Additionele informatie kan doorgemaild worden via info@laserworx.nl o.v.v. het referentienummer.

Specificaties voor DXF-bestanden

 • Tekeningen op schaal 1:1 en in millimeters.
 • Een DXF-bestand mag alleen een vlak product bevatten.
 • Mono-tekeningen uploaden: één product per digitale tekening.
 • Bestandsnaam mag niet langer dan 40 karakters te zijn.
 • Bestandsnaam mag geen leestekens bevatten, alleen _ of – mogen worden gebruikt.
 • Minimale gatdiameter is standaard 0,8 x plaatdikte (0,8x20mm= Ø16 ).
 • Indien men een materiaal certificaat wenst, dit graag bij opmerking vermelden.
 • Tekeningen mogen geen dubbele contourlijnen bevatten.
 • Alle elementen in de tekening dienen op dezelfde Z-waarde te liggen.
 • Buitencontouren dienen gesloten te zijn.
 • Contouren mogen zichzelf en elkaar niet raken of doorsnijden.
 • Enkelvoudige snijlijnen worden NIET automatisch herkend.
 • Maximale plaatafmetingen 4000x2000mm. Producten maximaal 3980x1980mm.
 • Gatdiameters van 50% of meer ten opzichte van de plaatdikte kunnen gesneden worden.
 • Waar materiaal laserfolie of een dessin bevat, dient u rekening te houden dat de folie aan de bovenzijde van het getekende product zit.
 • Scherpe hoeken worden standaard iets afgerond. Radius hiervan is afhankelijk van de plaatdikte.
 • Tekeningen dienen vrij te zijn van tekst, maatlijnen, kaders, etc..
 • Standaard worden witte lijnen in layer 0 de snijcontouren en markeringen in CAD-kleur geel (2).

Wellicht ook interessant...