Scroll naar boven
Offerte aanvragen
Delen

Privacyverklaring


Gegevensbescherming en veiligheid van uw privacy

/privacyverklaring

Verkoop

Telefoon: +31(0)594 – 820 970
E-mailContactformulier

Bent u geïnteresseerd geraakt in een van onze lasersnijder diensten? Neem contact op.

Gegevensverzameling

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer etc. Ook het IP-adres kan in sommige gevallen door plugins zoals Google Analytics worden opgeslagen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij in de toekomst eventueel gebruik gaan maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst (zie ook onder ‘digitale direct marketing’).
Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij ons uiterste best doen om deze persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal..
De verstrekte persoonsgegevens worden alleen voor de specifieke doeleinden gebruikt waarvoor ze verstrekt zijn.
Verkoop van persoonsgegevens aan derden wordt door Laserworx B.V. NIET gedaan.

Digitale direct marketing
Op het moment van opstellen van deze privacyverklaring, maakt Laserworx B.V. nog geen gebruik van digitale direct marketing. In de toekomst kan dit wel het geval zijn en zullen wij vooraf toestemming vragen om de door u opgegeven persoonsgegevens te bewaren en gebruiken om u persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een informatie- of reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Persoonsgegevens bewaren wij voor de duur van minimaal zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode kunnen wij desgewenst uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen (met inachtneming van een wettelijke bewaartermijn) of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Laserworx B.V. t.a.v. administratie. Kamerlingh Onnesstraat 7, 9351 PA Leek of via mail: info@laserworx.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Opgesteld mei 2018 te Leek, laatste wijziging 30 mei 2018

Download (PDF)

Bedrijfsgegevens

Laserworx B.V.
Contactgegevens
Telefoon: +31 (0)594 820 970
Mail: info@laserworx.nl

Adresgegevens
Industriepark 5N
9351 PA Leek

Bedrijfsgegevens
K.v.K. nr.: 62889265

/sitemap

Verkoop

Telefoon: +31(0)594 – 820 970

E-mailContactformulier

Bent u geïnteresseerd geraakt in een van onze lasersnijder diensten? Neem contact op.